Urinokultura - Analiza urina, sediment urina | Beograd

Urinokultura, Analiza urina, sediment urina

Urinokultura je laboratorijska analiza koja služi za otkrivanje bakterijskih uzročnika urinarnih infekcija. Kompletna analiza urina služi za prikupljanje osnovnih informacija o stanju metabolizma i genitalno urinarnog sistema.

Primer uzorka - Urinokultura
Primer uzorka – Urinokultura

Cena analiza urina

Celokupni pregled urina 250 din
Urinokultura 450 din
Ukupna cena: 700 din

Urinokultura

Kod zdravih osoba mokraćni sistem je sterilan i ne sadrži mikroorganizme. Kod infekcija mokraćnog sistema, mikroorganizmi izazivaju upalu i mogu se detektovati u mokraći pomoću laboratorijske analize po nazivu urinokultura.

Sediment urina

Sediment urina se dobija centrifugom urina i predstavlja sediment biološki i hemijski sediment. Biološki sediment se sastoji od broja leukocita, eritrocita, bakterija, gljivica, spermatozoide, itd. Hemijski sediment se sastoji od raznih kristala soli kao na primer, fosfatne, uratne, oksalatne, itd.

Kompletna analiza urina

Kod kompletne analize urina se analizira više faktora:

 • Izgled urina
 • Boja
 • Ph vrednost
 • Gustina
 • Proteini
 • Glukoza
 • Aceton
 • Bilirubin
 • Nitriti
 • Eritrociti
 • Leukociti
 • Cilindri
 • Epitelne ćelije
 • Bakterije
 • Gljivice
 • Sluz

Uzimanje uzorka urina

Nema posebnih priprema za uzimanje uzorka urina, možete da uzimate bilo koju hranu ili piće. Preporučuje se prvi jutarnji urin za uzorak za urinokulturu i kompletnu analizu.

Uzima se srednji mlaz prvog jutarnjeg mokrenja u sterilnu posudu. Posudu je zatim potrebno doneti u laboratoriju u roku od 2 sata. Ukoliko niste u mogućnosti da u tom vremenskom roku donesete uzorak, možete ga ostaviti u frižideru i dostaviti uzorak maksimalno 4 sata nakon uzimanja. Ako je urin dugo stajao na sobnoj temperaturi u kulturi će se pojaviti veliki broj bakterija kožne, vaginalne ili crevne flore čime nalaz neće biti validan.

Uzimanje celodnevnog uzorka urina 24h

Za analizu celodnevnog urina (24h), potrebno je prethodno da popijete 1,5 litar vode. Urin treba da skupljate u plastičnu bocu od flaširane vode.

Ujutro se ne uzima uzorak, nego je potrebno da kompletno ispraznite bešiku i da zabeležite vreme mokrenja. Tokom ostatka dana skupljate sve uzorke urina u jednu plastičnu bocu. Sledeće jutro, nakon 24 časa od prvog mokrenja kada ste zabeležili vreme, potrebno je da kompletno ispraznite bešiku u plastičnu bocu zajedno sa ostalim uzorcima.

Kontakt