Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

Urinokultura, Analiza urina, sediment urina

Urinokultura je laboratorijska analiza koja služi za otkrivanje bakterijskih uzročnika urinarnih infekcija. Kompletna analiza urina služi za prikupljanje osnovnih informacija o stanju metabolizma i genitalno urinarnog sistema.

Urinokultura

Kod zdravih osoba mokraćni sistem je sterilan i ne sadrži mikroorganizme. Kod infekcija mokraćnog sistema, mikroorganizmi izazivaju upalu i mogu se detektovati u mokraći pomoću laboratorijske analize po nazivu urinokultura.

AK01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-47%
1.870 din
1.000 din
AK02

Analiza krvi i urina

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Kompletni Lipidogram, AST, ALT, Urin mikroskopski sediment

-47%
2.270 din
1.200 din
AK03

Analiza krvi i urina za trudnice

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Urin mikroskopski sediment

-42%
1.370 din
800 din
AK09

Biohemijska analiza krvi-Extra

KKS+LF, CRP, Fibrinogen, Glukoza, Lipidni status (Holesterol, Trigliceridi, LDL, HDL, Faktor rizika i Index ateroskleroze), Ukupni proteini, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, Bilirubin ukupni, ALT, AST, Gama-GT, Natrijum, Kalijum, Alkalna fosfataza, Gvožđe (Fe), Sediment urina i Urinokultura.

-38%
4.640 din
2.900 din
BR04

Brisevi na polne bolesti (za žene i muškarce) sa urinom, urinokulturom i antibiogramom

Vaginalni i cervikalni bris (za žene) ili uretralni bris (za muškarce) sa 8 dodatnih analiza: Hlamidija, Mikoplazma, Ureaplazma, Gonokok, Trihomonas, Kandida + analiza sedimenta urina i urinokulture + antibiogram.

-59%
7.530 din
3.100 din
PR09

Postkovid Paket

Kardiološki pregled, ultrazvuk srca, EKG nalaz + analize: KKS, Se, CRP, D-dimer, HbA1c, Glu, Lipidni status, Urea, Kreatinin, AST, ALT, CK, LDH, Fe, Feritin, TSH, fT3, fT4

-41%
21.700 din
12.750 din

Sediment urina

Sediment urina se dobija centrifugom urina i predstavlja sediment biološki i hemijski sediment. Biološki sediment se sastoji od broja leukocita, eritrocita, bakterija, gljivica, spermatozoide, itd. Hemijski sediment se sastoji od raznih kristala soli kao na primer, fosfatne, uratne, oksalatne, itd.

Zašto se radi?

Da bi se proverilo opšte zdravlje. Analiza urina može biti deo rutinskog medicinskog pregleda, pregleda trudnoće ili pripreme pre operacije. Ili se može koristiti za skrining za razne poremećaje, kao što su dijabetes, bolest bubrega ili bolest jetre.

Za dijagnozu zdravstvenog stanja. Analiza urina se radi u koliko se pojave simtomi nalik bolovima u stomaku, leđima, često ili bolno mokrenje, krv u urinu ili druge probleme sa mokraćom. Analiza urina može pomoći u dijagnosticiranju uzroka ovih znakova i simptoma. Za praćenje zdravstvenog stanja. Ako vam je dijagnostifikovano zdravstveno stanje, kao što je bolest bubrega ili infekcija urinarnog trakta, vaš lekar može preporučiti redovno testiranje urina kako bi pratio vaše stanje i lečenje.

Drugi testovi, kao što su testiranje na trudnoću i skrining na lekove, mogu se oslanjati na uzorak urina, ali ovi testovi traže supstance koje nisu uključene u tipičnu analizu urina.

Cena-analiza urina

Celokupni pregled urina 300 din
Urinokultura 500 din
Ukupna cena: 800 din

Hemiski sastav urina

  • Kiselost (pH). 

Nivo pH pokazuje količinu kiseline u urinu. Nivo pH može ukazivati na poremećaj bubrega ili urinarnog trakta. Koncentracija. Mera koncentracije pokazuje koliko su čestice koncentrisane u vašem urinu. Koncentracija veća od normalne često je rezultat neupijanja dovoljno tečnosti.

  • Belančevina.

Tipičan je nizak nivo proteina u urinu. Mala povećanja proteina u urinu obično nisu razlog za zabrinutost, ali veće količine mogu ukazivati na problem sa bubrezima.

  • Šećer. 

Količina šećera (glukoze) u urinu je obično preniska da bi se otkrila. Svako otkrivanje šećera na ovom testu obično zahteva naknadno testiranje na dijabetes.

  • Ketoni. 

Kao i kod šećera, bilo koja količina ketona otkrivena u vašem urinu može biti znak dijabetesa i zahteva naknadno testiranje.

  • Bilirubin. 

Bilirubin je proizvod razgradnje crvenih krvnih zrnaca. Obično se bilirubin prenosi krvlju i prelazi u vašu jetru, gde se uklanja i postaje deo žuči. Bilirubin u urinu može ukazivati na oštećenje ili bolest jetre. Dokaz infekcije. Nitriti ili leukocitna esteraza – proizvod belih krvnih zrnaca – u vašem urinu mogu ukazivati na infekciju urinarnog trakta.

  • Krv. 

Krv u urinu zahteva dodatno testiranje. To može biti znak oštećenja bubrega, infekcije, kamena u bubregu ili mokraćnoj bešici, raka bubrega ili bešike ili poremećaja krvi.

Priprema za davanje uzorka

Ako imate samo analizu urina, možete jesti i piti pre testa. Ako imate druge testove, možda ćete morati da postite pre testa. Mnogi lekovi, uključujući lekove i suplemente koji se izdaju bez recepta, mogu uticati na rezultate analize urina. Pre analize urina, obavestite svog lekara o lekovima, vitaminima ili drugim suplementima koje uzimate.

Sakupljanje 24h uzorka urina

Ujutru nakon ustajanja potrebno je kompletno isprazniti bešiku (odbaciti taj urin) i zabeležiti tačno vreme mokrenja. Dalje sakupljati sve uzorke urina tokom dana i noći u plastičnu bocu. Tačno 24 sata od početka sakupljanja, kompletno isprazniti bešiku i sav urin dodati prethodnoj količini. Ovim poslednjim uzorakom  se zavrsava skupljanje 24h urina. Skupljenu kolicinu urina doneti u laboratoriju što je moguće pre. 

Kontakt