SARAĐUJEMO SA SVIM OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA.

AMH Hormon (Antimilerov hormon)

Šta je AMH hormon?

AMH hormon (Antimilerov hormon ili Anti-Müllerian hormon) je supstanca koju proizvode granulozne ćelije reproduktivnih tkiva. Ovaj hormon je važan u razvoju reproduktivnih organa fetusa, kao i tokom narednih perioda života. Nivo AMH hormona i njegova uloga zavise od pola i starosti.

Kod žena, nivo AMH hormona može pružiti informacije o plodnosti, ovarijalnoj rezervi i sposobnosti začeća. Pored ovoga, određivanje koncentracije AMH hormona se koristi u dijagnostici menstrualnih poremećaja, praćenja opšeg i reproduktivnog zdravlja žena, i kao indikator za praćenje statusa karcinoma jajnika.

Zahvaljujući činjenici da su nivoi AMH hormona prilično konstantni tokom celog menstrualnog ciklusa, za razliku od ostalih serumskih markera ovarijalne rezerve (npr. FSH i Inhibin B), mogu se meriti u bilo kom trenutku.

U laboratoriji i poliklinici Labomedica možete uraditi utvrđivanje koncentracije AMH hormona bez čekanja. Testiranje možete izvršiti u terminu koji Vama odgovara, a rezultate testa dobijate istog dana putem e-maila ili lično u prostorijama laboratorije na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 193a.

U nastavku teksta možete pročitati više detalja o sledećem:

Šta je AMH test?

AMH test je laboratorijski test kojim se meri nivo (koncentracija) Antimilerovog hormona u krvi.

AMH hormon se stvara u reproduktivnim tkivima muškaraca i žena, a normalne vrednosti ovog hormona zavise od pola i uzrasta ispitanika.

AMH test se zasniva na određivanju koncentracije AMH hormona iz uzorka venske krvi ispitanika. Koncentracija ovog hormona u krvi se izražava u ng/ml (nanogramima po mililitru krvi).

Koncentracija hormona utvrđena AMH testom može poslužiti kao dragoceni parametar u proceni ovarijalne rezerve, reproduktivnog potencijala, dijagnozi sindroma policističnih jajnika (PCOS), praćenju toka menopauze ili statusa karcinoma jajnika.

AMH test je poznat i pod nazivima: Antimilerov test, AMH hormonski test, Milerov inhibicioni hormon, MIH, Milerov inhibicioni faktor, supstanca koja inhibira Miler i MIS.

AMH hormon cena testa

Cena testa određivanja koncentracije AMH hormona iz uzorka krvi u laboratoriji Labomedica iznosi:

AMH hormon cena testa (Antimilerov hormon)

Anti Mullerian hormon 2750 din
Vađenje krvi 110 din
Ukupna cena: 2.860 din

Laboratorijsku analizu možete obaviti bez prethodnog zakazivanja, ili zakazivanjem u terminu koji Vama odgovara. Rezultate i besplatno tumačenje rezultata dobijate istog dana.

Zašto je značajan AMH test?

AMH test se najčešće koristi u cilju provere sposobnosti žene da produkuje jajne ćelije koje se mogu oploditi prilikom začeća.

U jajnicima se od trenutka rođenja nalazi više hiljada nezrelih jajnih ćelija. Tokom životnog veka žene, jajne ćelije rastu i sazrevaju. Međutim, velika većina folikula i oocita tokom ovog perioda propada u procesu atrezije, kako se žena približava menopauzi. U proseku samo 300-500 uspešno sazri tokom životnog veka žene.

AMH test može da pokaže koliko je potencijalnih jajnih ćelija za oplodnju preostalo. Ovaj parametar je poznat i kao ovarijalna rezerva (rezerva jajnika).

Ukoliko je ovarijalna rezerva kod žene visoka, ona može imati veće šanse da zatrudni. Ukoliko je ovarijalna rezerva niska, to može ukazati na potencijalne probleme prilikom pokušaja začeća prirodnim putem.

Pored procene ovarijalne rezerve, AMH test se koristi za:

 • Procenu početka menopauze – perioda kada su menstrualni ciklusi prestali i trudnoća više nije moguća.
 • Otkrivanja uzroka rane menopauze.
 • Otkrivanja uzroka amenoreje – nedostatka menstruacije.
 • U dijagnozi sindroma policističnih jajnika (PCOS) – hormonskog poremećaja koji je čest uzrok ženske neplodnosti.
 • Praćenje statusa karcinoma jajnika.

Kada se radi AMH test?

AMH test ne treba posmatrati kao izolovan i samostalan test pomoću koga je moguće zaključiti da li je sve u redu sa Vašim zdravljem.

Umesto toga, rezultate ovog testa treba posmatrati kao značajan dijagnostički parametar koji može Vašem lekaru suziti izbore prilikom dijagnoze i pomoći u određivanju dalje terapije, ukoliko je to potrebno.

Na primer, rezultati AMH testa Vam mogu pomoći za planiranje trudnoće prirodnim putem. Takođe, ovaj test se koristi u cilju procene reakcije organizma na tretmane vantelesne oplodnje (in vitro oplodnje – IVF).

Ako imate normalan nivo AMH u krvi, verovatno imate dobre šanse da zatrudnite. Visok nivo AMH, može ukazati i na PCOS (sindrom policističnih jajnika).

Neke od najčešćih situacija kada Vam lekar može predložiti da uradite AMH test su:

 • U proceni ovarijalne rezerve (rezerve jajnika)
 • Prilikom procene neplodnosti (steriliteta)
 • Kao deo protokola vantelesne oplodnje (potpomognute, IVF)
 • Prisutnost ili sumnje na poremećaj menstrualnog ciklusa
 • Prisustvo akni (bubuljica) koje ne reaguju na tretmane
 • Prekomerna maljavost lica i tela kod osoba ženskog pola
 • Neobjašnjivo smanjenje volumena grudi
 • Gojaznost ili povećanje telesne mase bez razumnog objašnjenja
 • Terapija lečenja karcinoma jajnika

Kako se radi AMH test?

AMH test predstavlja laboratorijsku analizu koja se radi iz uzorka venske krvi pacijenta.

Uzorkovanje krvi za potrebe AMH testa vrši laboratorijski tehničar koji će skupiti malu količinu krvi u epruvetu. Iz uzorka se vrši laboratorijska analiza određivanja koncentracije AMH hormona u krvi pacijenta.

amh-hormon
AMH hormon – Koncentracija hormona se utvrđuje iz uzorka krvi u cilju procene funkcije jajnika i plodnosti kod žena.

Procedura uzorkovanja traje najčešće manje od 5 minuta.

U laboratoriji Labomedica određivanje AMH hormona iz uzorka krvi možete uraditi u laboratoriji Labomedica bez zakazivanja, ili zakazivanjem u terminu koji Vama odgovara, a rezultate dobijate istog dana.

Priprema za AMH test

Za izvođenje AMH testa nije potrebna posebna priprema pacijenta, može se uraditi u bilo kom trenutku.

Ukoliko uz AMH test radite dodatne i laboratorijske analize koje zahtevaju prethodnu pripremu, u tom slučaju je potrebno da ispoštujete proceduru pripreme koje zahtevaju specifične laboratorijske analize.

Ukoliko zbog specifičnosti laboratorijskih analiza koje radite niste sigurni da li Vam je potrebna posebna priprema koja prethodi uzorkovanju, pozovite nas za sve nedoumice i stručno osoblje Labomedice odgovoriti na sva pitanja.

Normalne (referentne) vrednosti AMH hormona

Na osnovu istraživanja, uspostavljena je negativna korelacija između prisutne srednje vrednosti AMH hormona i godina starosti pacijentkinja. Generalno govoreći, sa godinama starosti – prosečna srednja vrednost AMH hormona je niža.

AMH hormon po godinama starosti – prosečne vrednosti

Referentne vrednosti AMH testa (ECLIA metoda) su definisane prema godinama starosti za zdravu populaciju žena. Vrednosti AMH hormona za muškarce i referentne vrednosti za žene sa sindromom policističnih jajnika (PSOC) su posebno izdvojeni u tabeli.

Grupa
Vrednost AMH u krvi
Muškarci
1.43 – 11.6 ng/ml
Žene
(prema godinama)
 
20 – 24
1.52 – 9.95 ng/ml
25 – 29
1.20 – 9.05 ng/ml
30 – 34
0.71 – 7.59 ng/ml
35 – 39
0.405 – 6.96 ng/ml
40 – 44
0.059 – 4.44 ng/ml
45 – 50
0.01 – 1.79 ng/ml
Pacijentkinje sa PCOS
2.41 – 17.1 ng/ml

Napomena: Normalne (referentne) vrednosti AMH hormona navedene u tabeli je potrebno posmatrati samo kao smernicu. Referentne vrednosti mogu odstupati u zavisnosti od laboratorije i primenjenih metoda. Tumačenje rezultata je neophodno izvesti individualno, i vrši ga endokrinolog ili ginekolog.

Svim klijentima laboratorije i poliklinike Labomedica dostupno je besplatno tumačenje laboratorijskih analiza od strane našeg lekara.

Nizak AMH hormon

Nizak nivo AMH hormona ukazuje na manji broj raspoloživih jajnih ćelija (manja ovarijalna rezerva). Ovo stanje može biti uzrok manje učestalosti ostvarenih trudnoća prirodnim putem.

Imajte na umu da su niske vrednosti AMH hormona normalna pojava u predmenstrualnom periodu, kao i u postmenopauzi.

Povišene vrednosti AMH hormona

Povišene vrednosti AMH hormona se najčešće javljaju kod žena i praćene su sindromom policističnih jajnika (PCOS).

policistični-jajnik-izgled
Grafički prikaz – Poređenje policističnog jajnika i zdravog jajnika

Faktori koji utiču na vrednosti AMH hormona

Postoji više spoljnih faktora koji mogu uticati na AMH test i vrednosti AMH hormona. Pre nego što uradite test, Vaš lekar će Vas najčešće ispitati o Vašoj porodičnoj istoriji i načinu života.

Neki od faktora koji mogu uticati na vrednosti AMH hormona su:

 • Prethodna dijagnoza ili porodična istorija sindroma policističnih jajnika (PCOS)
 • Operacija jajnika (npr. ovariektomija ili operacija cista)
 • Hemoterapija
 • Upotreba oralnih kontraceptiva
 • Gojaznost
 • Prisutnost genskih mutacija koje povećavaju verovatnoću za pojavu karcinoma jajnika ili dojke
 • Deficijencija vitamina D

Kako podići AMH hormon?

Opšte je poznato da su godine starosti u korelaciji sa padom nivoa AMH hormona. Ovaj pad je posledica smanjene ovarijalne rezerve kako se približava menopauza.

Normalno je da nivoi AMH hormona fluktuiraju od jednog do drugog menstrualnog ciklusa, što znači da je moguće pokušati uticati na određene faktore koji izazivaju prirodni pad nivoa ovog hormona.

Iako je relativno teško predvideti mesece sa višim ili nižim nivoom AMH hormona, jedan od načina na koji možete podstaći svoj organizam da prirodnim putem podigne nivoe AMH hormona je pravilna ishrana, bogata neophodnim hranljivim materijama – naročito vitaminom D.

kako-podici-amh-hormon-vitamin-d
Ishrana bogata vitaminom D prirodno može podstaći podizanje AMH hormona u organizmu.

Za sva dodatna pitanja, konsultacije, zakazivanje specijalističkih pregleda i laboratorijskih analiza, stručno osoblje poliklinike i laboratorije Labomedica Vam stoji na raspolaganju putem telefona: +381 11 308 8304 i e-maila, ili lično u prostorijama poliklinike na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 193a, od ponedeljka do petka (7:30 – 19:30 časova) i subotom od 7:30 do 15:00 časova.


Reference:

Kontakt