D Dimer - Test, Povišene vrednosti, Tumačenje nalaza

D-dimer

D dimer

D dimer je jedan od proteinskih fragmenata koji nastaju kada se krvni ugrušak rastvara u telu. Obično ga nije moguće otkriti na vrlo niskom nivou, osim ako telo stvara i razgrađuje krvne ugruške. Tada se njegov nivo u krvi može znatno povećati. Kada je krvni sud ili tkivo povređeno i počne da krvari, telo pokreće proces koji se naziva hemostaza da bi stvorio krvni ugrušak i da bi se ograničilo i na kraju zaustavio krvarenje.

Pozovite nas na +381 11 30 88 304

Ovim postupkom nastaju niti proteina zvane fibrin, koje se međusobno umrežavaju i formiraju fibrinsku mrežu. Ta mreža, zajedno sa trombocitima, pomaže zadržavanju krvnog ugruška na mestu povrede sve dok se ne zaraste. Kada je područje zaraslo i ugrušak više nije potreban, telo koristi enzim zvan plazmin da razbije ugrušak (tromb) na male delove, tako da se može ukloniti.

D dimer cena sa vađenjem krvi

D-dimer 1.800 din
Vađenje krvi 80 din
Ukupna cena: 1.880 din

D dimer + Kompletna krvna slika + CRP

D-dimer 1.800 din
Krvna slika + LF 250 din
C-reaktivni protein 650 din
Vađenje krvi 80 din
Ukupna cena: 2.780 din

LaboMedica, Poliklinika i Laboratorija
Bulevar Kralja Aleksandra 193a, Zvezdara, Beograd

Fragmenti raspadajućeg fibrina u ugrušku nazivaju se proizvodi razgradnje fibrina (FDP), koji se sastoje od različitih delova umreženog fibrina. Jedan od konačnih proizvoda razgradnje fibrina je D dimer

D-dimer
D-dimer

Negativan rezultat D dimera

Normalan ili „negativan“ rezultat D dimera (nivo D-dimera je ispod unapred određenog graničnog praga) znači da je najverovatnije da testirana osoba nema akutno stanje ili bolest koja uzrokuje abnormalno stvaranje i raspad ugrušaka. Većina zdravstvenih radnika slaže se da je negativni D dimer najvaljaniji i najkorisniji kada se test radi za ljude za koje se smatra da imaju mali do umereni rizik od tromboze. Test se koristi da bi se isključilo zgrušavanje kao uzrok simptoma.

Pozitivan rezultat D-dimera

Pozitivan rezultat D dimer-a može ukazivati na prisustvo abnormalno visokog nivoa proizvoda razgradnje fibrina. Ukazuje na to da može doći do značajnog stvaranja i raspada krvnog ugruška (tromba) u telu, ali ne govori o lokaciji ili uzroku. Na primer, to može biti posledica venske tromboembolije (VTE) ili diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC). Tipično je nivo D-dimera veoma povišen u DIC-u.

Saznajte više o CRP (C reaktivni protein)

Kontakt