Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

Anti TPO antitela i TG antitela

Šta su TPO antitela i zašto su važna u dijagnostici bolesti štitne žlezde?

TPO ili tireoidna peroksidaza predstavlja enzim koji je sastavni deo štitne žlezde, sa važnom funkcijom u proizvodnji tireoidnih hormona. Svaki poremećaj u radu štitne žlezde može da izazove brojne probleme u organizmu, a kako bi nadoknadila nastali suficit ili deficit u lučenju hormona, u radu tiroidne žlezde dolazi do neminovnog disbalansa i pojave hipertireoze ili hipotireoze.

Kako bi se utvrdio uzrok nepravilnog rada štitne žlezde, lekar vas može uputiti na brojne analize, koje obuhvataju i testiranje na TPO antitela. 

Anti TPO antitela analiza koristi se za detektovanje antitela protiv TPO u krvi. Prisustvo TPO antitela u krvi ukazuje da je poremećaj rada štitne žlezde uzrokovan nekom autoimunom bolešću (Hašimoto ili Grejvsova bolest), kada imuni sistem proizvodi antitela koja napadaju zdrave ćelije štitne žlezde i uzrokuju upalne procese i oštećenja štitnjače. 

Povišen TPO antitela u krvi ukazuje da je uzrok poremećaja rada štitne žlezde kod 90 % osoba upravo Hašimoto tireoiditis, dok je kod 70 % obolelih u pitanju Gravesova (Grejvsova) bolest. Ipak, neke osobe sa povišenim TPO antitelima u serumu ne moraju imati pomenute bolesti štitnjače. U ovim slučajevima, prisustvo ovih antitela može preventivno pokazati na povećani rizik od budućeg oboljevanja tireoidne žlezde.

Anti TPO antitela koriste se i za praćenje sprovedene terapije za lečenje oboljenja štitnjače, kao i razlikovanju autoimunih od neautoimunih bolesti tireoidne žlezde.

AK04

Analiza hormona štitne žlezde Standard

TSH, T3, T4

-37%
1.910 din
1.200 din
AK05

Analiza hormona štitne žlezde Premium

TSH, FT3, FT4, Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Glukoza, kompletan lipidni status, AST, ALT, Urea, Kreatinin, Gvožđe

-50%
3.770 din
1.900 din
AK06

Analiza polnih hormona Standard

FSH, LH, Estradiol

-38%
2.420 din
1.500 din
AK08

Analiza hormona štitne žlezde Free T

TSH, fT3, fT4   

-32%
1.910 din
1.300 din
AK09

Biohemijska analiza krvi-Extra

KKS+LF, CRP, Fibrinogen, Glukoza, Lipidni status (Holesterol, Trigliceridi, LDL, HDL, Faktor rizika i Index ateroskleroze), Ukupni proteini, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, Bilirubin ukupni, ALT, AST, Gama-GT, Natrijum, Kalijum, Alkalna fosfataza, Gvožđe (Fe), Sediment urina i Urinokultura.

-38%
4.640 din
2.900 din

Koje su normalne vrednosti TPO antitela? Kako se vrši testiranje na anti TPO antitela?

Prilikom testiranja, anti TPO antitela vrednosti su iste i za žene i za muškarce. Normalne vrednosti TPO antitela u krvi iznose < 34 IU / ml

Povišene vrednosti najčešće ukazuju na hipertiroidizam, tj. ubrzani rad štitne žlezde. Snižene vrednosti TPO antitela nisu klinički značajne. 

Koncentracije anti TPO antitela najčešće se određuju osobama koje imaju simptome hipertireoze ili hipotireoze, osobama koje imaju uvećanu tireoidu ili čvoriće na štitnoj žlezdi, koji su vidljivi na ultrazvučnom pregledu, kao i tokom kontrolnog pregleda nakon primenjene terapije. Tada je potrebno izvršiti testiranje na osnovu venskog uzorka krvi, dok posebna prirpema nije potrebna (poželjno je da se krv ne vadi neposredno posle obroka). 

Vrednosti anti TPO antitela poželjno je pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji, a rezultate testa upotpuniti drugim dijagnostičkim pregledima. Kompletne laboratorijske analize hormona štitne žlezde (s-TSH, T3, T4, kalcitonin, anti TPO i anti TG antitela i mnoge druge), kao i endokrinološke preglede sa ultrazvučnom dijagnostikom možete odraditi u prostorijama LaboMedica poliklinike i laboratorije, a rezultate dobijate tokom istog dana

Koji su uzroci i posledice povišenih anti TPO antitela?

Povišene vrednosti anti TPO antitela mogu da budu pokazatelj da je uzrok disbalansa u radu štitne žlezde neko autoimuno oboljenje, kao što je Hašimoto tireoiditis, idiopatski miksem ili Gravesova bolest. Kod nekih osoba, oboljenje tireoidne žlezde ne mora nužno da bude uzrok povećanih anti TPO antitela, već može označavati povećani rizik od nastanka oboljenja štitne žlezde u budućnosti. 

Pomenuta autoimuna oboljenja štitne žlezde, ukoliko se ne leče, nose sa sobom velike rizike po zdravlje čitavog organizma i ostavljaju brojne posledice na rad nervnog sistema i čula, mogućnosti održavanja normalne trudnoće, na proces rasta i sazrevanja, regulaciju metabolizma itd. 

Laboratorijske analize za TPO antitela i TG antitela

TG-antitela 1000 din
Anti TPO (anti mc-ab) 1000 din
Ukupna cena: 2.000 din

Koja je veza između TPO antitela i Grejvsove bolesti?

Grejvsova ili Gravesova bolest predstavlja autoimuni poremećaj, kada imuni sistem stvara antitela koja stimulišu rad tireoidne žlezde, što dovodi do prekomernog stvaranja tireoidnih hormona, odnosno pojave hipertireoze. Pomenuta antitela takođe napadaju i tkivo drugih organa, što dovodi do specifičnih promena (na primer pojava izbočenih očnih jabučica).

Pri dijagnostifikovanju ove bolesti, veliki značaj imaju anti TPO antitela, s obzirom da je njihov visok nivo direktan pokazatelj autoimunog poremećaja štitne žlezde. 

Šta su TG antitela i zašto se testiraju?

TG ili tireoglobulin predstavlja protein koji nastaje u folikulama tireoidne žlezde, zajedno sa enzimom tireoidne peroksidaze. TG ima važnu ulogu u sintezi, skladištenju i oslobađanju hormona štitne žlezde. Anti TG antitela usmerena su protiv pomenutih tireoglobulinskih proteina, a koriste se kao pomoć pri dijagnostici autoimunih poremećaja štitne žlezde (određuju se sa ostalim parametrima tireoidne žlezde – anti TPO i antitelima na TSH receptore), za praćenje stanja organizma i delotvornosti prilikom sprovođenja terapije, kao i pri razlikovanju autoimunih od neautoimunih bolesti štitnjače. 

Povišena anti TG antitela u krvi prisutna su kod osoba koje obuluju od tireoiditisa. Visok nivo anti TPO i anti TG antitela zajedno, obično se dijagnostifikuje kod 80 % osoba koje boluju od Hašimoto sindroma i kod 30 % ljudi koje imaju Grejvsovu bolest. Takođe, kod pacijenata sa karcinomom tireoidne žlezde, merenje TG antitela može ukazati na prisustvo ili odsustvo bolesti. Neke osobe sa blago povišenim vrednostima TG antitela ne moraju imati oboljenja štitne žlezde (uglavnom žene i osobe starije životne dobi). 

Koje su normalne vrednosti anti TG antitela? Kako se izvodi testiranje?

Referentne vrednosti anti TG antitela u krvi podrazumevaju vrednosti < 115 IU/ml.

Uzorak za testiranje uzima se putem venske krvi, a posebna priprema za ovu analizu nije potrebna.

Kako TG antitela mogu pomoći u dijagnostici i praćenju bolesti štitne žlezde?

Kao što je pomenuto, povišena TG antitela uglavnom ukazuju na određene bolesti štitne žlezde, kao što je Hašimoto sindrom. 

Hašimoto tireoiditis ili sindrom je oboljenje štitne žlezde, kada imuni sistem stvara antitela, koja oštećuju tireoidnu žlezdu što dovodi do njene smanjene funkcije, odnosno hipotireoide. Iako se ne zna koji su uzroci koji izazivaju Hašimoto sindrom, smatra se da nastaje usled genetske predispozicije, kao i pojave virusa i bakterija u organizmu. Najčešće se javlja kod žena u srednjim godinama života, ali i kod osoba bilo koje starosti, kao i kod dece. 

Pri dijagnostici Hašimoto sindroma, lekar će vas uputiti na klinički i ultrazvučni pregled štitne žlezde, uz obavezna laboratorijska testiranja antitela TG i TPO. U početnoj fazi razvoja bolesti, ovi hormoni su u okviru referentnih vrednosti, a vremenom nastaje hipotireoza (niže vrednosti T4, a povišene vrednosti TSH). 

Kontakt