Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

PCR (polimeraza lančana reakcija)

PCR (polimeraza lančana reakcija) je uobičajeno sredstvo koje se koristi u laboratorijama za medicinska i biološka istraživanja. Koristi se u ranim fazama obrade DNK za sekvenciranje i za otkrivanje prisustva ili odsustva gena koji pomažu u identifikovanji patogena tokom infekcije.

Osnovni princip PCR (polimeraza lančana reakcija) testa

PCR je lančana reakcija. Jedna Molekul DNK se koristi za proizvodnju dve kopije, zatim četiri, pa osam i tako dalje. Ovo kontinuirano udvostručavanje je postignuto specifičnim proteinima poznatim kao polimeraze, enzimi koji su u stanju da povezuju pojedinačnu izgradnju DNK blokova za formiranje dugih molekularnih niti.

AK01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-47%
1.870 din
1.000 din
AK02

Analiza krvi i urina

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Kompletni Lipidogram, AST, ALT, Urin mikroskopski sediment

-47%
2.270 din
1.200 din
AK03

Analiza krvi i urina za trudnice

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Urin mikroskopski sediment

-42%
1.370 din
800 din
AK05

Analiza hormona štitne žlezde Premium

TSH, FT3, FT4, Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Glukoza, kompletan lipidni status, AST, ALT, Urea, Kreatinin, Gvožđe

-50%
3.770 din
1.900 din
PR09

Postkovid Paket

Kardiološki pregled, ultrazvuk srca, EKG nalaz + analize: KKS, Se, CRP, D-dimer, HbA1c, Glu, Lipidni status, Urea, Kreatinin, AST, ALT, CK, LDH, Fe, Feritin, TSH, fT3, fT4

-41%
21.700 din
12.750 din

Do bi radile svoj posao polimeraze zahtevaju zalihu DNK blokova, tj nukleotide koji se sastoje od četiri baze: adenin (A), timin (T), citozin (C) i gvanin (G). Takođe im je potreban mali fragment DNK poznat kao prajmer, na koji pričvršćuju ove blokove kao i duži DNK molekul da služe kao obrazac za konstrukciju nove niti. Ako su ova tri sastojka prisutna, enzimi će konstruisati tačno kopije šablona.

Kontakt