PCR (polimeraza lančana reakcija) - Labomedica

PCR (polimeraza lančana reakcija)

PCR (polimeraza lančana reakcija) je uobičajeno sredstvo koje se koristi u laboratorijama za medicinska i biološka istraživanja. Koristi se u ranim fazama obrade DNK za sekvenciranje i za otkrivanje prisustva ili odsustva gena koji pomažu u identifikovanji patogena tokom infekcije.

PCR ( polimeraza lančana reakcija)
PCR ( polimeraza lančana reakcija)

Osnovni princip PCR (polimeraza lančana reakcija) testa

PCR je lančana reakcija. Jedna Molekul DNK se koristi za proizvodnju dve kopije, zatim četiri, pa osam i tako dalje. Ovo kontinuirano udvostručavanje je postignuto specifičnim proteinima poznatim kao polimeraze, enzimi koji su u stanju da povezuju pojedinačnu izgradnju DNK blokova za formiranje dugih molekularnih niti.

Do bi radile svoj posao polimeraze zahtevaju zalihu DNK blokova, tj nukleotide koji se sastoje od četiri baze: adenin (A), timin (T), citozin (C) i gvanin (G). Takođe im je potreban mali fragment DNK poznat kao prajmer, na koji pričvršćuju ove blokove kao i duži DNK molekul da služe kao obrazac za konstrukciju nove niti. Ako su ova tri sastojka prisutna, enzimi će konstruisati tačno kopije šablona.

Kontakt