SARAĐUJEMO SA SVIM OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA.

OGTT test – Test opterećenja glukozom

Šta je OGTT Test?

OGTT test (Test opterećenja glukozom) je laboratorijski test kojim se ispituje sposobnost organizma da metaboliše glukozu.

Tokom OGTT testa ispituju se koncentracije glukoze/insulina iz krvi nizom serijskih uzoraka. Prvo se mere vrednosti na prazan stomak, a zatim i u određenim vremenskim intervalima nakon oralnog unosa (pijenja) vodenog rastvora glukoze.

Glukoza je vrsta šećera koju organizam koristi za snabdevanje ćelija energijom. Hranu koju unosimo organizam razlaže u glukozu, koja zatim ulazi u krvotok. Insulin, hormon pankreasa, pomaže da se glukoza iz krvi transportuje u sve ćelije organizma.

Visoka koncentracija glukoze u krvi se javlja ukoliko ćelije organizma otežano prihvataju insulin (insulinska rezistencija), ili pankreas ne proizvodi dovoljno insulina (dijabetes).

Dijabetes je ozbiljan medicinski problem, i ukoliko se ne kontroliše može dovesti do oštećenja organa i tkiva organizma. Stoga je test opterećenja glukozom značajan skrining i dijagnostički metod koji se koristi sa svrhom otkrivanja ovih stanja.

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji i uobičajeno traje od 120-180 minuta, zavisno od preporuke (uputa) lekara.

U poliklinici i laboratoriji Labomedica, OGTT test možete uraditi bez čekanja, u zakazanom terminu koji Vama odgovara. Zakazivanje termina testiranja možete izvršiti putem e-maila ili na brojeve telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16, gde Vam je naše stručno osoblje dostupno za sva dodatna pitanja.

Svim klijentima je dostupno besplatno tumačenje rezultata OGTT testa, kao i mogućnost zakazivanja specijalističkog endokrinološkog pregleda u okviru naše poliklinike.

U nastavku teksta možete pronaći sledeće informacije o OGTT testu:

OGTT test cena

Cena OGTT testa zavisi od vrste i broja laboratorijskih analiza koje su određene lekarskim protokolom.

Za cenu OGTT testa koji je potrebno da uradite, kontaktirajte nas sa detaljima propisanog lekarskog protokola. Upit o ceni možete izvršiti putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili na e-mail.

Ukoliko još uvek nemate propisan lekarski protokol za potrebe izvođenja OGTT testa, u prostorijama poliklinike Labomedica možete uraditi i potreban lekarski pregled.

Vrste OGTT testa

Procedura tokom testa opterećenja glukozom može da varira, u zavisnosti od ciljeva testa. Koncentracija oralnog rastvora glukoze se može razlikovati, kao i vreme i broj potrebnih uzoraka krvi.

Dve standardne vrste OGTT testa koje se koriste za skrining i dijagnostičke svrhe su:

 • Dvosatni OGTT test (120 minuta) – sastoji se od dva uzorkovanja krvi. Koristi se za dijagnozu predijabetesa/dijabetesa kod odraslih i dece.
 • Trosatni OGTT test (180 minuta) – sastoji se od četiri uzorkovanja krvi i koristi se za skrining gestacijskog dijabetesa.

Dodatne informacije i zakazivanje testa možete izvršiti upitom na e-mail ili putem telefona: +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16.

ogtt test kako se radi
OGTT test – ispitivanje koncentracije glukoze u nizu serijskih uzoraka

Kada se radi test opterećenja glukozom?

OGTT test se radi kada je potrebno proceniti koliko dobro organizam metaboliše glukozu (šećer u krvi). Nekoliko razloga zbog kojih lekar može preporučiti OGTT test su:

 • Dijagnoza insulinske rezistencije, predijabetesa i dijabetesa – Ukoliko imate simptome ili znake insulinske rezistencije, predijabetesa ili dijabetesa, lekar može zatražiti da uradite test opterećenja glukozom. OGTT test se preporučuje u slučajevima kada postoji sumnja na neko od navedenih stanja.
 • Skrining predijabetesa i dijabetesa – Skrining predstavlja metode provere pre pojave prvih simptoma i znakova bolesti. Lekar Vam može preporučiti OGTT test kada smatra da postoji rizik za razvoj dijabetesa.

  Svetska zdravstvena organizacija preporučuje OGTT test pacijentima kod kojih je vrednost glukoze u krvi natašte (na prazan stomak) u okviru graničnih vrednosti između 6.1 – 6.8 mmol/L, u cilju rane dijagnoze ovih stanja.
 • Skrining i dijagnostika gestacijskog dijabetesa – OGTT test se često koristi kao metoda u otkrivanju gestacijskog dijabetesa. Ukoliko ste trudni, a Vaš lekar Vam može predložiti test opterećenja glukozom u slučaju sumnje na razvoj dijabetesa tokom trudnoće.

Kako se radi OGTT test?

OGTT test se radi u laboratoriji, i traje najčešće između 120 – 180 minuta. Tokom ovog perioda iz uzetih uzoraka krvi pacijenta, u određenim vremenskim intervalima se određuje koncentracija glukoze/insulina:

 1. OGTT test počinje uzimanjem prvog uzorka krvi i radi se odmah ujutro. Uzorak venske krvi za ove potrebe se uzima nakon noćnog gladovanja od 8-10 sati (na prazan stomak). Rezultatima ovog uzorka se određuje jutarnja koncentracija glukoze.
 2. U nastavku testa pacijent je potrebno da popije određenu količinu glukoze u vodi (jedna časa, oko 300ml).

  Količina rastvorene glukoze zavisi od uputa lekara (najčešće 75g). Kod dece količina glukoze izračunava na osnovu telesne mase, a iznosi maksimalno 75g. Rastvor glukoze je izuzetno slatkog ukusa – podseća na slatku sodu.
 3. Nakon ispijanja vodenog rastvora glukoze, laborant će u određenim vremenskim intervalima, uzeti nekoliko uzoraka krvi. Iz svakog uzorka pojedinačno se ispituje koncentracija glukoze/insulina. Broj uzoraka i vremenski intervali uzorkovanja prate upute lekara.

  Vreme predviđeno za izvođene testa je potrebno da provedete u laboratoriji. Tokom izvođenja testa, ne bi trebalo da jedete i pijete, jer ovo može uticati na rezultate testa.
 4. Nakon završenog testa, lekar pristupa tumačenju rezultata testa, i daljem lečenju (ukoliko je potrebno).

  Odmah nakon završenog testa pacijent se može vratiti uobičajenim aktivnostima.

S obzirom da je za izvođenje OGTT testa, potrebno najmanje 120 – 180 minuta, savetujemo Vam da prethodno obavite zakazivanje pozivom putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili na e-mail.

Na ovaj način u prostorijama Labomedice, testiranje možete obaviti bez čekanja, u terminu koji Vama odgovara, a rezultate dobiti istog dana.

Priprema za OGTT test

U cilju dobijanja što preciznijih rezultata testa, potrebno je da ispoštujete adekvatnu pripremu koju OGTT test zahteva:

Stanja koja mogu uticati na rezultate testa

Ukoliko ste bolesni, ili ste nedavno bili bolesni (prehlada) – ovo stanje može predstavljati problem za izvođenje testa. Ukoliko niste sigurni – pozovite laboratoriju i proverite sa stručnim osobljem da li Vaše trenutno stanje predstavlja prepreku za izvođenje testa.

Termin izvođenja testa

Za izvođenje testa neophodno je da u laboratoriju dođete najbolje nakon noćnog gladovanja (praznog stomaka), pa je test potrebno zakazati odmah ujutro. Morate biti spremni da izdvojite 3 do 4 sata vremena za izvođenje testa (u zavisnosti da li se radi dvočasovni ili tročasovni test).

Stres i anksioznost mogu uticati na nivo šećera u krvi. Potrebno je da dođete najmanje 30 minuta ranije od zakazanog termina, kako bi imali vremena da se smestite i opustite.

Stoga, najbolja preporuka je zakazivanje testa u terminu koji Vama odgovara. Na ovaj način OGTT test možete uraditi bez čekanja u prostorijama laboratorije.

Hrana i piće

Potrebno je suzdržati se od jela i pića najmanje 8 do 12 sati pre testa . Sledite upute lekara. Po želji možete povremeno popiti malo vode.

Lekovi koji mogu uticati na rezultate OGTT testa

Obevezno obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate pre testiranja. Bez obzira da li se izdaju na recept ili ne, čak i kada su u pitanju tradicionalni ili homeopatski lekovi.

Pojedini lekovi u krvi mogu uticati na nivo glukoze. Neki od ovih lekova su: Antikonvulzivi, atipični antipsihotici, kortikosteroidi, diuretici, hinolonski antibiotici, statini, salicilati (aspirin), triciklični antidepresivi.

Napomena: Nikada ne bi trebalo da prestanete terapiju lekovima bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom.

Za sva pitanja oko pravilne pripreme za OGTT test smo Vam dostupni putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili na e-mail.

OGTT test sa insulinemijama

OGTT test sa insulinemijama podrazumeva OGTT test tokom kojeg se pored određivanja koncentracije glukoze iz krvi, u tačno određenim vremenskim intervalima određuje i koncentracija insulina u krvi – kao odgovor na unetu glukozu.

Test opterećenja glukozom sa insulinemijama preporučuje endokrinolog ili ginekolog (gestacioni dijabetes), u slučajevima kada je potrebno ispratiti kretanje nivoa insulina nakon ispijanja vodenog rastvora glukoze.

Cena OGTT testa sa insulinemijama zavisi od broja uzorkovanja i analiza koji su propisani lekarskim protokolom. Upit o ceni testa opterećenja glukozom sa insulinemijama, kao i zakazivanje možete izvršiti putem telefona laboratorije +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili upitom na e-mail.

OGTT test iskustva

Prednosti i mane OGTT testa

Prednost OGTT testa je izuzetna osetljivost (procenat pozitivnih rezultata testa), koja se kreće između 81-93%. Iz ovog razloga se OGTT test često preporučuje pacijentima kod kojih postoji sumnja na dijabetes.

Sposobnost testa da otkrije rani stadijum dijabetesa (predijabetes) je izuzetno važna. Pacijenti sa predijabetesom mogu svoje stanje da leče pravilnom ishranom i promenom načina života, a ne lekovima.

Uprkos ovim prednostima, OGTT ima i svoja ograničenja:

 • Izvođenje testa zahteva dosta vremena (120 – 180 minuta)
 • Zahteva gladovanje pre izvođenja testa (8 – 10 sati)
 • Na rezultate testa mogu uticati stres, bolest ili lekovi

Rizici i kontraidikacije pri izvođenju testa opterećenja glukozom

OGTT test je bezbedan i minimalno invazivan laboratorijski test koji zahteva 2 do 4 vađenja krvi.

U retkim slučajevima, kod pojedinih pacijenata se može javiti mučnina ili povraćanje, kao reakcija na oralni rastvor glukoze (koj je izuzetno sladak). U ovim slučajevima test možda neće biti uspešno završen i potrebno ga je ponoviti.

Kontraindikacije za izvođenje OGTT testa su:

 • Prethodno potvrđena dijagnoza dijabetesa
 • Alergija pacijenta na šećer ili dekstrozu
 • Pacijent je u periodu oporavka od traume, infekcije ili operacije
 • Pacijent je pod velikim psihičkim stresom
 • Hipokalijemska paraliza

OGTT test u trudnoći

Američki koledž akušera i ginekologa (ACOG) preporučuje OGTT test u trudnoći kao rutinski skrining na gestacijski dijabetes svim trudnicama između 24. i 28. nedelje trudnoće (kod trudnica kod kojih postoji nizak rizik od nastanka šećerne bolesti).

Lekar trudnici može preporučiti i ranije testiranje ukoliko postoje faktori rizika poput:

 • Povišena koncentracija šećera tokom trudnoće u rutinskom merenju
 • Gojaznost
 • Porodična istorija dijabetesa
 • Sindrom policističnih jajnika (PSOC)
 • Postoji istorija gestacijskog dijabetesa u prethodnim trudnoćama

Nakon prvog (nultog) uzorka krvi (na prazan stomak), uzorak se ponovo uzima nakon 60, 120, 180 minuta od ispijanja glukoznog rastvora.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za OGTT test u trudnoći ili želite da zakažete termin testiranja, to možete učiniti putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili na e-mail poliklinike i laboratorija Labomedica.

OGTT test – rezultati

Referentne vrednosti jutarnje glukoze u krvi (natašte) su 3,6 do 6,1 mmol/L. Vrednosti jutarnje glikemije veće od 7.0 mmol/L se definišu kao dijabetes.

Rezultati OGTT testa mogu ukazati na postojanje nekih poremećaja poput:

 • Poremećaj jutarnje glikemije (IFG – impaired fasting glucose)
 • Intolerancija na glukozu (IGT – impaired glucose tolerance)
 • Dijabetes

Stanje
Vrednost
jutarnje
glikemije
Vrednost
glikemije
(120min OGTT)
Poremećaj
glikemije
natašte

od 6.1 mmol/L
do 6.9 mmol/L

< 7.8 mmol/L
Intolerancija
na glukozu
< 7.00 mmol/L od 7.8 mmol/L
do 11.0 mmol/L
Dijabetes > 7.00 mmol/L > 11.0 mmol/L

Vrednosti insulina i glukoze dobijene OGTT testom tumači lekar (endokrinolog). Svim pacijentima poliklinike i laboratorije Labomedica je dostupno besplatno tumačenje rezultata.

Za sve informacije oko OGTT testa i zakazivanje možete nas kontaktirati putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16 ili na e-mail.

Reference:

Kontakt