Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita (SE) predstavlja brzinu kojom se crvena krvna zrnca (eritotrociti) talože na dnu epruvete uzetog uzorka krvi. Brzina sedimentacije eritrocita indirektno može ukazati na stepen zapaljenja prisutan u organizmu.

Laboratorijska analiza kojom se meri brzina taloženja eritrocita iz uzorka uzete krvi pacijenta se naziva test sedimentacije eritrocita u krvi ili skraćeno oznakom – SE.

Kada je potrebno uraditi SE?

Lekar Vam može savetovati da proverite sedimentaciju eritrotricita ukoliko posumnja na prisustvo upale, ili imate simptome povezane sa temporalnim arteritisom, sistemskim vaskulitisom, reumatskom polimijalgijom ili reumatoidnim artritisom.

Najčešći simptomi ovih stanja mogu biti:

 • Glavobolja
 • Groznica
 • Gubitak težine
 • Ukočenost zglobova
 • Bol u vratu ili ramenu
 • Gubitak apetita
 • Anemija

Sedimentacija eritrocita se najčešće određuje zajedno sa kompletnom krvnom slikom, leukocitarnom formulom i koncentracijom CRP u krvi.

U laboratoriji Labomedica možete uraditi sve potrebne analize krvi, bez čekanja, u terminu koji Vama odgovara.

Rezultate analiza i besplatno tumačenje analiza dobijate istog dana.

Zakazivanje i sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16.

AK01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-47%
1.870 din
1.000 din
AK02

Analiza krvi i urina

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Kompletni Lipidogram, AST, ALT, Urin mikroskopski sediment

-47%
2.270 din
1.200 din
AK03

Analiza krvi i urina za trudnice

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Urin mikroskopski sediment

-42%
1.370 din
800 din
AK05

Analiza hormona štitne žlezde Premium

TSH, FT3, FT4, Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Glukoza, kompletan lipidni status, AST, ALT, Urea, Kreatinin, Gvožđe

-50%
3.770 din
1.900 din
AK09

Biohemijska analiza krvi-Extra

KKS+LF, CRP, Fibrinogen, Glukoza, Lipidni status (Holesterol, Trigliceridi, LDL, HDL, Faktor rizika i Index ateroskleroze), Ukupni proteini, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, Bilirubin ukupni, ALT, AST, Gama-GT, Natrijum, Kalijum, Alkalna fosfataza, Gvožđe (Fe), Sediment urina i Urinokultura.

-38%
4.640 din
2.900 din
PR09

Postkovid Paket

Kardiološki pregled, ultrazvuk srca, EKG nalaz + analize: KKS, Se, CRP, D-dimer, HbA1c, Glu, Lipidni status, Urea, Kreatinin, AST, ALT, CK, LDH, Fe, Feritin, TSH, fT3, fT4

-41%
21.700 din
12.750 din

Da li je sedimentacija eritrocita važan parametar?

Sedimentacija eritrocita je važan klinički parametar, koji može otkriti prisustvo upale u organizmu.

Upala (inflamacija) može biti izazvana jednim ili dejstvom više različitih agenasa: infekcijama, tumorima ili autoimunim bolestima.

Sedimentacija može da pomogne u dijagnostici i praćenju specifičnih stanja kao što su temporalni arteritis, sistemski vaskulitis, reumatska polimijalgija ili reumatoidni artritis.

Sedimentacija eritrocita u krvi se određuje iz malog uzorka venske krvi pacijenta

Za sve informacije oko pravilne pripreme pre uzorkovanja krvi, kako bi Vaši rezultati analiza bili što precizniji, stručno osoblje Labomedice Vam stoji na raspolaganju putem telefona: +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16.

Sedimentacija + KKS + LF + CRP

Vađenje krvi 110 din
Krvna slika+LF 400 din
Sedimentacija 140 din
C-reaktivni protein CRP 600 din
Ukupna cena: 1.250 din

Referentne vrednosti sedimentacije eritrocita

Pod referentnim vrednostima SE se podrazumevaju normalne vrednosti, koje se sreću u fiziološkim stanjima.

Referentne vrednosti se mogu razlikovati, u zavisnosti od uzrasta i pola pacijenta:

Referentne vrednosti za odrasle osobe (Westerngreen metod):

  • Novorođenčad – 0 – 2 mm/h
  • Deca do puberteta – 3 – 13 mm/h

Postoje izdvojeni slučajevi pacijenata kod kojih uobičajne vrednosti sedimentacije eritrocita mogu biti više ili niže od referentnih vrednosti, a da takvo stanje nužno povezano sa nekim patološkim procesom.

Sa stanovišta kliničke prakse – povišena vrednost sedimentacije eritrocita ima mnogo veći značaj nego snižena, jer obično ukazuje na postojanje bolesti.

O najčešćim stanjima koje uzrokuju povišenu vrednost sedimentacije, možete pročitati u nastavku teksta.

 

Povišena sedimentacija

Povišena sedimencija se može podeliti na umereno povišenu SE i izuzetno povišenu SE.

U zavisnosti od toga koliko su vrednosti SE povišene u odnosu na referentne vrednosti, rezultati mogu ukazivati na različita patološka stanja.

Umereno povišena SE

Umereno povišena vrednost SE ne mora uvek ukazivati na patološko stanje.

Međutim, umereno povišena SE može ukazivati na neka ozbiljna stanja:

 • Anemija – smanjen broj crvenih krvnih zrnaca
 • Bolesti štitne žlezde
 • Oboljenja bubrega
 • Reumatoidni artritis
 • Makrocitoza eritrocita
 • Tuberkuloza pluća
 • Sistemska infekcija, infekcija kostiju ili infekcija srca
 • Neki oblici raka (npr. limfom)

Umereno povišene vrednosti SE, ne treba, i ne mogu se smatrati konačnom dijagnozom zbog nespecifičnosti i nesenzitivnosti samog testa.

Ukoliko se utvrde odstupanja od referentnih vrednosti, Vaš lekar će Vam savetovati dodatne laboratorijske testove, kako bi se uspostavila konačna dijagnoza i uzrok povišenih vrednosti.

Izuzetno povišena SE

Pod izuzetno povišenim vrednostima SE se smatraju sve vrednosti koje prelaze 100mm/h.

Izuzetno povišene vrednosti SE, mogu ukazivati na neku od sledećih patoloških stanja:

 • Multipli mijelom
 • Valdenstromova makroglobulinemija
 • Temporalni arteritis ili reumatska polimijalgija
 • Alergijski vaskulitis – reakcija na alergen koji dovodi do upale krvnih sudova

Kao i u slučaju umereno povišenih vrednosti SE, i izuzetno povišene vrednosti SE se ne mogu posmatrati izolovano.

Vaš lekar će uporediti rezultat sa ostalim laboratorijskim testovima u svrhu konačne dijagnoze. U vrednostima koje ekstremno odstupaju od referentnih (normalnih), važno je uzeti u obzir sve simptome koje pacijent oseća, kao i detaljnu ličnu i porodičnu anamnezu.

Besplatne konsultacije i tumačenje rezultata laboratorijskih analiza je dostupno svim pacijentima poliklinike i laboratorije Labomedica.

Za sve informacije i zakazivanje smo Vam dostupni putem telefona: +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16, svakim radnim danom od 07:30 -19:30 časova i subotom od 07:30 – 15:00 časova.

Snižena sedimentacija

Snižena sedimentacija može ukazivati na prisustvo nekog od sledećih patoloških stanja:

 • Policitemija
 • Srpasta anemija eritrocita
 • Hiperviskoznost krvi
 • Hipoproteinemija
 • Zastojna srčana slabost
 • Hipofibrinogenemia

Snižena SE ne mora nužno značiti i postojanje patološkog stanja. U donošenju konačne dijagnoze, Vaš lekar će uzeti u obzir i druge faktore (lična i porodična anamneza, simptomi, i druge laboratorijske analize).

Sedimentacija – Nespecifičnost i nesenzitivnost testa

Sedimentacija eritrocita u krvi je danas rutinska procedura. Ovaj test karakteriše nespecifičnost i nesenzitivnost.

Nespecifičnost testa znači da iako rezultat testa pokaže odstupanja SE od normalnih (referentnih) vrednosti, test ne može da identifikuje patološko stanje koje izaziva ova odstupanja.

Nesenzitivnost testa znači da ponekad i ozbiljna patološka stanja mogu biti praćena sasvim normalnim vrednostima SE.

Test SE treba shvatiti samo kao jedan od dragocenih parametara u laboratorijskoj dijagnostici, koji može blagovremeno ukazati na različita patološka stanja u organizmu.

Iz gore navedenih razloga, test SE se najčešće radi u kombinaciji sa dopunskim laboratorijskim analizama kao što su KKS, Leukocitarna formula, CRP i D-Dimer.

Za sve dodatne informacije oko SE testa i ostalih laboratorijskih analiza stručno osoblje Labomedice Vam je dostupno putem telefona: +381 11 30 88 304 i +381 66 11 12 16, svakim radnim danom od 07:30 -19:30 časova i subotom od 07:30 – 15:00 časova.

Kontakt