Krvna slika

Kompletna krvna slika (KKS) sa leukocitarnom formulom je gotova u roku od 3 minuta, i omogućava uvid u zapaljenski proces ili malokrvnost. Za dobijanje ove analize nije potrebna posebna priprema.

Kompletna krvna slika

Krvna slika + LF 250 din
Vađenje krvi 80 din
Ukupna cena: 330 din

Kompletna krvna slika + CRP

Krvna slika + LF 250 din
C-reaktivni protein 650 din
Vađenje krvi 80 din
Ukupna cena: 980 din

Razlozi za analize kompletne krvne slike

  • Procena opšteg zdravlja. Kompletna krvna slika se preporučuje kao deo rutinskog laboratorijskog pregleda, ili da bi se otkrio (detektovao) uzrok raznih infekcija i anemija.
  • Dijagnoza medicinskog problema. Kompletnu krvnu sliku treba da uradite ako osećate malaksalost, umor, groznicu, upalu, ili krvarenje. Analizom kompletne krvne slike se može otkriti uzrok tih simptoma, i primenom adekvatne terapije ubrzati vaš oporavak.
  • Praćenje zdravstvenog stanja. Kontrolom kompletne krvne slike se može pratiti dinamika oporavka vašeg zdravstvenog stanja.
  • Praćenje terapije. Kompletna krvna slika može da bude vrlo značajna i presudna prilikom uzimanja određenih medikamenata i hemoterapije.
Vensko vađenje krvi
Vađenje krvi iz prsta

Priprema za analizu krvi

Nema određene pripreme za vađenje kompletne krvne slike.

Tumačenje rezultata kompletne krvne slike

Kompetentno tumačenje rezultata analize krvi se dobija besplatno u Poliklinici i laboratoriji LaboMedica.