Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

Krvna slika

Dijagnoza medicinskog problema. Kompletnu krvnu sliku treba da uradite ako osećate malaksalost, umor, groznicu, upalu, ili krvarenje.

Kompletna krvna slika (KKS) sa leukocitarnom formulom je gotova u roku od 3 minuta, i omogućava uvid u zapaljenski proces ili malokrvnost. Za dobijanje ove analize nije potrebna posebna priprema.

Kompletna krvna slika

Vađenje krvi 110 din
Krvna slika+LF 400 din
Ukupna cena: 510 din

Kompletna krvna slika + CRP

Vađenje krvi 110 din
Krvna slika+LF 400 din
C-reaktivni protein CRP 600 din
Ukupna cena: 1.110 din

Razlozi za analize kompletne krvne slike

 

    • Procena opšteg zdravlja. Kompletna krvna slika se preporučuje kao deo rutinskog laboratorijskog pregleda, ili da bi se otkrio (detektovao) uzrok raznih infekcija i anemija.

    • Dijagnoza medicinskog problema. Kompletnu krvnu sliku treba da uradite ako osećate malaksalost, umor, groznicu, upalu, ili krvarenje. Analizom kompletne krvne slike se može otkriti uzrok tih simptoma, i primenom adekvatne terapije ubrzati vaš oporavak.

    • Praćenje zdravstvenog stanja. Kontrolom kompletne krvne slike se može pratiti dinamika oporavka vašeg zdravstvenog stanja.

    • Praćenje terapije. Kompletna krvna slika može da bude vrlo značajna i presudna prilikom uzimanja određenih medikamenata i hemoterapije.

 

Vensko vađenje krvi

 

Vađenje krvi iz prsta

Priprema za analizu krvi

Nema određene pripreme za vađenje kompletne krvne slike.

Tumačenje rezultata kompletne krvne slike

Kompetentno tumačenje rezultata analize krvi se dobija besplatno u Poliklinici i laboratoriji LaboMedica.

Kontakt