Brzi antigenski test, 1.500 din, nalaz za 10 min

Hemoglobin

Šta je hemoglobin ili Hgb u krvi?

Hemoglobin ili Hgb predstavlja protein koji je sadržan u eritrocitima, odnosno crvenim krvnim zrncima. Kako sadrži oko 70 % gvožđa, hemoglobin daje eritrocitima, a samim tim i krvi prepoznatljivu crvenu boju. 

Hemoglobin u krvi je veoma važna komponenta u organizmu, jer učestvuje u „disanju“ svih ćelija u telu i omogućuje razmenu kiseonika i ugljen-dioksida. Svako odstupanje nivoa hemoglobina od odgovarajućih normalnih vrednosti može biti znak različitih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Koja je osnovna uloga hemoglobina?

Hemoglobin u krvi zadužen je za dve osnovne funkcije – prenosi kiseonik iz pluća do svih ćelija u organizmu i obratno, vezuje ugljen-dioksid iz ćelija i vraća ga nazad u pluća, gde se izdisajem izbacuje iz tela. 

Hemoglobin se sastoji od 4 proteinska molekula, tj. globulinskih lanaca aminokiselina, koji su međusobno povezani. Svaki od ovih lanaca sadrži jedinjenje koje obuhvata atom gvožđa, a naziva se hem. Hem igra veliku ulogu u transportu kiseonika kroz krvotok do svih ćelija i tkiva, tako što se molekuli kiseonika vezuju za molekule gvožđa i na taj način transportuju. Sa druge strane, ugljen-dioksid se ne vezuje za gvožđe već za proteinski deo hemoglobina, pa ne remeti transport kiseonika. 

AK01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-47%
1.870 din
1.000 din
AK02

Analiza krvi i urina

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Kompletni Lipidogram, AST, ALT, Urin mikroskopski sediment

-47%
2.270 din
1.200 din
AK03

Analiza krvi i urina za trudnice

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Urin mikroskopski sediment

-42%
1.370 din
800 din
AK09

Biohemijska analiza krvi-Extra

KKS+LF, CRP, Fibrinogen, Glukoza, Lipidni status (Holesterol, Trigliceridi, LDL, HDL, Faktor rizika i Index ateroskleroze), Ukupni proteini, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, Bilirubin ukupni, ALT, AST, Gama-GT, Natrijum, Kalijum, Alkalna fosfataza, Gvožđe (Fe), Sediment urina i Urinokultura.

-38%
4.640 din
2.900 din

Pored kiseonika i ugljen-dioksida, hemoglobin ima sposobnost da vezuje i ugljen-monoksid (dim iz cigarete, izduvni gasovi automobila). Kada se ugljen-monoksid veže za hemoglobin (umesto kiseonika), javlja se jedinjenje koje može biti opasno po zdravlje i izazvati trovanje organizma. Hemoglobin ima i veliku sposobnost vezivanja sumpor-monoksida, azot-dioksida, cijanida i sulfida, koja sprečavaju vezivanje kiseonika i izazivaju veliku toksičnost. 

Takođe, hemoglobin ima važnu ulogu u održavanju oblika crvenih krvnih zrnaca. Eritrociti imaju specifičan oblik sočiva udubljenog sa obe strane, što im omogućava veliku elastičnost prilikom transporta kroz krvotok i razmenu gasova (kiseonik – ugljen-dioksid). Iz tog razloga, svako narušavanje u strukturi hemoglobina može poremetiti oblik crvenih krvnih zrnaca i ometati njihovu funkciju i protok kroz krvne sudove.

Laboratorijske analize za Hemoglobin

Gvožđe 150 din
Methemoglobin 1500 din
HbA1c 950 din
Vađenje krvi 110 din
Krvna slika+LF 400 din
Ukupna cena: 3.110 din

Koja je osnovna struktura hemoglobina?

Hemoglobin se sastoji iz tri strukturne jedinice:

 • hem
 • proteinskih lanaca globulina
 • atoma gvožđa 

Globulin je izgrađen od po dva identična para polipeptidnih lanaca, a na osnovu kombinacije parova ovih lanaca, razlikuje se nekoliko tipova hemoglobina. Koji će tip hemoglobina biti prisutan u organizmu, zavisi od starosti osobe:

 • Hemoglobin A (HgbA) – glavni i najčešći tip koji se nalazi kod zdravih odraslih osoba 
 • Hemoglobin F (HgbF) – poznat i kao fetalni hemoglobin, koji je u potpunosti prisutan u eritrocitima fetusa i novorođenčadi. Njegov procenat se postepeno smanjuje – pri rođenju iznosi 60 – 80 %, a oko petog meseca života bebe svega 10 %. HgbF postepeno zamenjuje adultni hemoglobin HgbA

Postoje i tipovi hemoglobina koji utiču na promenu oblika crvenih krvnih zrnaca, a samim tim i na njihovu sposobnost transporta kiseonika i ugljen-dioksida:

 • Hemoglobin S (HgbS) – ovaj tip hemoglobina javlja se kod anemije srpastih ćelija, koja uzrokuje da eritrociti izgube svoju elastičnost, postanu kruti i u obliku polumeseca
 • Hemoglobin C (HgbC) – tip hemoglobina koji ne vezuje dobro kiseonik, a javlja se kod blaže anemije
 • Hemoglobin E (HgbE) – prisutan je kod osoba poreklom iz jugoistočne Azije, a može uzrokovati blažu anemiju. 

Normalne vrednosti hemoglobina

Vrednosti hemoglobina zavise od starosti i pola osobe, a rezultati mogu varirati i u zavisnosti od laboratorije gde se vrši analiza. 

Normalne vrednosti hemoglobina iznose:

 • Kod novorođenčadi – 170 – 220 g/L
 • Bebe od jedne nedelje starosti – 150 – 200 g/L
 • Bebe od jednog meseca starosti – 110 – 150 g/L
 • Kod dece – 110 – 130 g/L
 • Kod odraslih muškaraca – 140 – 180 g/L
 • Kod muškaraca u zrelom dobu – 124 – 149 g/L
 • Kod odraslih žena – 120 – 160 g/L
 • Kod žena u zrelom dobu – 117 – 138 g/L

Hemoglobin u trudnoći

Žene u trudnoći trebalo bi redovno da proveravaju krvnu sliku, kako bi izbegli pojedine komplikacije sa razvojem ploda i sačuvali svoje zdravlje. Veoma česta pojava u trudnoći je anemija (čak kod 80 % trudnica), uzrokovana sniženim vrednostima hemoglobina i manjkom gvožđa u krvi. Nizak hemoglobin može se javiti u bilo kom stadijumu trudnoće, a pravovremeno reagovanje i lečenje, kao i odgovarajuća prevencija može sprečiti ozbiljne poremećaje ( beba male porođajne težine, prevremeni porođaj itd.).

Normalan nivo hemoglobina u trudnoći kreće se između 115 i 130 g/L. Tokom prvog tromesečja normalna pojava je opadanje vrednosti hemoglobina i hematokrita, dok najniži nivo dostiže krajem drugog trimestra. Tokom poslednjeg trimestra, nivo hemoglobina počinje da raste. 

Anemijom u trudnoći smatra se ako trudnica ima vrednosti hemoglobina:

 • manje od 110 g/L – u I trimestru
 • manje od 105 g/L – u II trimestru
 • manje od 110 g/L – u III trimestru.

Zašto je potrebno raditi i proveravati nivo hemoglobina u krvi?

Normalan nivo hemoglobina u krvi pomaže u snabdevanju celokupnog organizma kiseonikom, pa je njegovo proveravanje od velikog značaja za normalno funkcionisanje organizma. Iz tog razloga, svako odstupanje hemoglobina od referentnih vrednosti nosi sa sobom rizik po zdravlje. Hemoglobin se obično meri putem krvi, u okviru kompletne krvne slike. Uzorak se uzima iz vene ili prsta i pete (kod dece i novorođenčadi), a posebna priprema nije potrebna. Provera hemoglobina vrši se zbog:

 • provere opšteg zdravlja organizma
 • pregleda usled nastanka određenih tegoba
 • provera stanja posle primenjene terapije itd. 

LaboMedica poliklinika i laboratorija nudi uslugu kompletne analize krvi sa leukocitarnom formulom, čiji su rezultati gotovi u roku od tri minuta, a tumačenje rezultata analize krvi dobijate besplatno od strane naših lekara. 

Nizak hemoglobin može prouzrokovati razliita oboljenja, uključujući anemiju, bolesti jetre i bubrega, dok povišen hemoglobin utiče na dehidrataciju organizma, izazivajući kardiovaskularne i srčane probleme i hroničnu opstrukciju pluća itd. 

Veza između hemoglobina i gvožđa u krvi?

Gvožđe, mineral koji se unosi u organizam putem hrane, važna je komponenta hemoglobina. Gvožđe učestvuje u procesu vezivanja kiseonika za hemoglobin i omogućuje njegov transport do svih ćelija u organizmu. Zahvaljujući njegovoj pigmentaciji, krv je specifične crvene bolje.

Zato se prilikom analize hemoglobina, uzima i analiza serumskog gvožđa koja obuhvata parametre TIBC i UIBC, koje služe za procenu količine gvožđa koja se transportuje kroz krv. 

Simptomi, uzroci i posledice niskog hemoglobina

Nizak hemoglobin ima za posledicu smanjen dotok kiseonika u krvi i njegov transport do ćelija i tkiva u organizmu. Kao rezultat toga, javljaju se različiti simptomi i tegobe, koje mogu prerasti u ozbiljne zdravstvene probleme. 

Koji su simptomi niskog hemoglobina?

Simptomi niskog hemoglobina obuhvataju:

 • Manjak energije
 • Bol u grudima
 • Kratak dah
 • Nepravilan rad srca
 • Vrtoglavica
 • Slaba cirkulacija ruku i nogu
 • Hroničan umor
 • Glovobolja
 • Bleđa boja kože itd. 

Koja stanja ili oboljenja uzrokuje nizak hemoglobin ( ispod 70 g/L)?

Nizak hemoglobin ispod 70 g/L može ukazivati na anemiju. Najčešći uzroci pojave niskog hemoglobina, odnosno anemije su gubitak krvi (nakon neke traume, obilnih menstrualnih ciklusa, operacije ili karcinoma debelog creva ili želuca), nedostatak gvožđa, folata, vitamina B12 u ishrani, problemi sa koštanom srži, bolesti bubrega, talasemija i anemija srpastih ćelija, trudnoća, nasledni faktori, korišćenje određenih lekova itd.

Kako prirodnim putem povećati hemoglobin?

Povećanje nivoa hemoglobina uglavnom se sprovodi putem ishrane i konzumiranja namirnica koje sadrže veću koncentraciju gvožđa (spanać, pasulj, žitarice, govedina, orasi, losos itd.). Takođe, ukoliko je potrebno, lekar će vam prepisati i određene lekove i suplemente, koji će vam pomoći da vratite nivo hemoglobina u okviru referentnih vrednosti. Nipošto lekove nemojte uzimati sami, već isključivo u dogovoru sa svojim lekarom. U težim slučajevima, sprovodi se i transfuzija krvi.

Šta je talasemija?

Talasemija predstavlja nasledni poremećaj krvi, koji nastaje usled nepravilnog formiranja jednog od četiri lanca aminokiselina koje izgrađuju hemoglobin. Talasemija, zajedno sa anemijom srpastih ćelija predstavljaju dominantne bolesti u zemljama u razvoju. 

Neke vrste talasemija ostaju asimptomatske, ali su češće one koje uzrokuju razaranje eritrocita, nizak nivo hemoglobina i hemolizu. 

Šta dovodi do pojave visokog hemoglobina?

Povišeni hemoglobin ne mora uvek da bude znak nekog zdravstvenog problema. Naime, osobe koje žive na velikim nadmorskim visinama, kao i pušači imaju hemoglobin viši od referentnih vrednosti. Takođe, dehidratacija organizma može dovesti do trenutno visokih nivoa hemoglobina, ali i genetska predispozicija. Ipak, visok hemoglobin ponekad je posledica određenih oboljenja. 

Koje bolesti ili stanja može da izazove visok hemoglobin?

Visoki nivoi hemoglobina mogu biti znak određenih tumora, bolesti pluća (emfizem, plućna fibroza), urođenih srčanih bolesti, poremećaja koštane srži (policitemija rubra vera), dugotrajnog konzumiranja određenih doping lekova itd.

Lečenje visokog hemoglobina

Lečenje povišenog hemoglobina sprovodi se u zavisnosti od uzroka njihovog javljanja. Lekar će prepisati odgovarajuću terapiju u skladu sa celokupnim rezultatima laboratorijskih nalaza krvi i istorijske anamneze pacijenta. 

Kako smanjiti hemoglobin?

Vođenje računa o svom zdravlju i menjanju životnih navika, poboljšaće opšte stanje organizma i dovesti nivo hemoglobina u ravnotežu. Ukoliko imate ovu vrstu zdravstvenog problema, potrebno je da izbegavate namirnice bogate gvožđem, kao i one bogate vitaminom C (povećavaju apsorpciju gvožđa), unosite dovoljno tečnosti, redovno vežbate, prestanete da pušite itd.

Kontakt