Tumor markeri

Tumor markeri

Kod pojave malignih oboljenja u organizmu, tumorske ćelije luče jedinjenja koja se nazivaju tumorski markeri. Njihovo povećanje u serumu može ukazati na maligne promene u organizmu. Svako povećanje nivoa markera ne mora da znači da je u pitanju i malignitet, s obzirom da postoje i određena fiziološka stanja u kojima neki od njih mogu biti povećani (npr. CEA i AFP kod trudnica). Isto tako i benigne promene mogu izazvati povećano lučenje nekih tumorskih markera.

S obzirom da ne pokazuju neku veliku specifičnost, tumor markeri nisu značajni u prevenciji, te se najčešće koriste u praćenju terapije i toka bolesti.

virusi

U laboratoriji Labomedica analiziraju se sledeći tumor markeri: 

  - CA 125 -     za određivanje karcinoma ovarijuma (jajnika), uterusa,

  - CA 15-3  -     za dijagnostikovanje tumora dojki,

  - CA 19-9  -     za tumore debelog creva, gastrointestinalnog trakta, želuca i jetre,

  - CEA  -     za gastrointestinalni karcinom, pluća i karcinom dojke,

  - CA 72-4  -     za dijagnostikovanje malignih bolesti pankreasa, želuca, kolona, dojke, ovarijuma, cerviksa,  endometrijuma, žuči,

  - CYFRA 21-1  -     marker karakterističan za plućno tkivo,

  - PSA  -   (Prostata Specifični Antigen) – za otkrivanje ranog stadijuma i praćenje karcinoma prostate,

  - fPSA -     poboljšava osetljivost i specifičnost pri otkrivanju karcinoma prostate,

  - NSE  -     tumor marker čije se povišene vrednosti najčešće javljaju kod malignih ćelija pluća i neuroblasta,

virusi

  - SCC  -     za sqamous ćelije karcinoma uterusa, cerkvisa, vulve, pluća, glave, vrata i ezofagusa,

  - S-100  -     povećana koncentracija ovog tumor markera se nalazi kod melanoma, glioma, carcinoma tiroidne žljezde i bubrega,

  - AFP alfa fetoprotein  -     specifičan protein koji se u organizmu povećava u nekim fiziološkim ali i patološkim stanjima. Sintetiše se u toku embrionalnog razvoja. U toku trudnoće, koncentracija AFP se povećava u serumu majke, nakon 12-te nedelje trudnoće i dostiže maksimum u trećem trimestru trudnoće. Istovremeno koncentracija AFP u fetusu raste i dostiže vrhunac u 14-toj nedelji, a zatim se smanjuje. Koncentracije u tragu mogu se detektovati do 18 meseci starosti deteta. Izrazito povećana koncentracija AFP u fetusu ukazuje na defekt neuralne cevi, dok izrazito smanjena koncentracija može ukazati na postojanje Daunovog sindroma. AFP se takođe sintetiše u jetri, te zbog toga može poslužiti u dijagnosticke svrhe i kao tumor marker. Visoke koncentracije AFP u ovom slučaju ukazuju na hepatocelularni karcinom. AFP je u korelaciji sa veličinom tumora, pa služi za rano otkrivanje istog, ali i za praćenje terapije i prognozu daljeg napredovanja bolesti.

AFP u kombinaciji sa Beta HCG se koristi kao tumor marker za utvrđivanje i klasifikaciju tumora germinativnih ćelija.

 

Pogledajte naš cenovnik: Tumor markeri

 


Copyrights ©2015: POLIKLINIKA I LABORATORIJA LABOMEDICA