Tumor markeri

Tumor markeri

Kod lečenja zloćudnih tumora izuzetno je bitno rano dijagnostifikovanje. Neposredno posle pojavljivanja, tumori ne izazivaju tegobe kod bolesnika, ali naš imuni sistem vrlo rano reaguje na tumorske ćelije i počinje borbu protiv njih. U večini slučajeva on uspeva u tome i tumori bivaju izbačeni iz organizma. Ali, ako se desi da tumorske ćelije pobede u toj borbi otpočinju sa nekontrolisanim rastom. Rast tumora je popraćen povećanjem tumorskih markera. To su najčešće molekuli belančevina ili šećera, koji se pojavljuju ili imaju povišene vrednosti ukoliko je poremećena ravnoteža organizma, a povezano sa određenim vrstama karcinoma. Tumorski markeri su proizvodi samog karcinoma ili imunog sistema kao odgovor na karcinom ili nekog benigno stanje, mogu se otkriti u krvi, urinu ili tkivu. Merenje i identifikacija tumrskih markera je korisna za dijagnozu, liječenje i praćenje terapijskog uspjeha.

U kombinaciji sa drugim testovima, mjerenje tumorskih markera služi za:

  • Prevenciju (provjeru zdravih ljudi ili ljudi s većim rizikom za obolijevanje od karcinoma),
  • dijagnosticiranje karcinoma ili tipa karcinoma,
  • planiranje terapije,
  • prognozu bolesti (shodno tome da je koncentracija tumorskog markera srazmerna veličini samog tumora),
  • i praćenje uspjeha terapije.

Samo kombinacijom merenja koncentracije tumor makera i drugih dijagnostičkih metoda,  se može dijagnostifikovati karcinom, jer tumorski markeri mogu biti povišeni i kod osoba sa nekim dobroćudnim stanjima. A tumorski markeri nisu povišeni ni kod svake osobe koja boluje od karcinoma, osobito u ranim stadijima bolesti. Mnogi tumorski markeri nisu specifični za jedan oblik karcinoma već mogu biti povišeni za više vrsta zloćudnih bolesti. S obzirom na to tumorske markere treba razmatrati zajedno sa drugim kliničkim i laboratorijskim dijagnostičkim metodama.

 

virusi

U laboratoriji Labomedica analiziraju se sledeći tumor markeri: 

  - CA 125 -     za određivanje karcinoma ovarijuma (jajnika), uterusa,

  - CA 15-3  -     za dijagnostikovanje tumora dojki,

  - CA 19-9  -     za tumore debelog creva, gastrointestinalnog trakta, želuca i jetre,

  - CEA  -     za gastrointestinalni karcinom, pluća i karcinom dojke,

  - CA 72-4  -     za dijagnostikovanje malignih bolesti pankreasa, želuca, kolona, dojke, ovarijuma, cerviksa,  endometrijuma, žuči,

  - CYFRA 21-1  -     marker karakterističan za plućno tkivo,

  - PSA  -   (Prostata Specifični Antigen) – za otkrivanje ranog stadijuma i praćenje karcinoma prostate,

  - fPSA -     poboljšava osetljivost i specifičnost pri otkrivanju karcinoma prostate,

  - NSE  -     tumor marker čije se povišene vrednosti najčešće javljaju kod malignih ćelija pluća i neuroblasta,

virusi

  - SCC  -     za sqamous ćelije karcinoma uterusa, cerkvisa, vulve, pluća, glave, vrata i ezofagusa,

  - S-100  -     povećana koncentracija ovog tumor markera se nalazi kod melanoma, glioma, carcinoma tiroidne žljezde i bubrega,

  - AFP alfa fetoprotein  -   u kombinaciji saBeta HCGse koristi kao tumor marker za utvrđivanje i klasifikaciju tumora germinativnih ćelija.

 

Pogledajte naš cenovnik: Tumor markeri

 


Copyrights ©2015: POLIKLINIKA I LABORATORIJA LABOMEDICA