BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 193A +381 11 30 88 304+381 11 30 88 305+381 64 11 12 780

Specijalistički pregledi

Procedure
Analize krvi
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom se dobija u roku od 5 minuta, a ostali rezultati od 15 - 19 časova
Biohemija
Glukoza je jedan od najčešće odredivanih biohemijskih parametara. Može se odredivati iz periferne krvi (ubodom u jagodicu prsta)
Hormoni
Hormoni su produkti sekrecije endrokrinih žlezda organizma. Lučenje hormona može da bude odgovor i na stanje gladi, infekcije, trauma, fiziološkog stresa
Tumor markeri
Kod pojave malignih oboljenja u organizmu, tumorske celije luce jedinjenja koja se nazivaju tumorski markeri. Njihovo povecanje u serumu može ukazati...
Virusi
Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom se dobija u roku od 5 minuta, a ostali rezultati od 15 - 19 časova
Brisevi
Glukoza je jedan od najčešće odredivanih biohemijskih parametara. Može se odredivati iz periferne krvi (ubodom u jagodicu prsta)
Specijalistički pregledi
Ginekologija, urologija, kardiologija, gastroentrologija, endokrinologija
Ultrazvučna dijagnostika
Abdomena, Male karlice, Urotrakta, Dojki, Mekih tkiva, Zglobova, Štitne žlezde, Kariotida, Srca, Krvnih sudova, Donjih i gornjih ekstremiteta, Transkranijalni dopler


Copyrights ©2015: POLIKLINIKA I LABORATORIJA LABOMEDICA Haniball CMS | HostCentar