Hormoni

Hormoni
Hormoni

Hormoni su produkti sekrecije endrokrinih žlezda organizma. Mogu se podeliti na hormone koji imaju regulatornu funkciju (metabolizam soli, vode, ugljenih hidrata, lipida i proteina), na hormone koji imaju ulogu u kontroli rasta i razvoja organizma, na hormone koji imaju integrativno svojstvo, što znači da više hormona deluje na regulisanje jedne funkcije ili jednog organa.

Međusobna povezanost nije karakteristična samo za endokrini, već i za nervni sistem. Lučenje hormona može da bude odgovor i na stanje gladi, infekcije, trauma, fiziološkog stresa i na proces (polne) reprodukcije.U laboratoriji „Labomedica” radimo analize sledećih hormona:

- T4 – fT4 – tiroksin - hormon štitne žlezde koji se u plazmi nalazi vezan za protein i u slobodnoj formi;

- T3 – fT3 – trijodtironin - hormon štitne žlezde koji se u plazmi nalazi vezan za protein i u slobodnoj (free) formi;

- TSH – tiroid stimulirajuci hormon - luče ćelije prednjeg režnja hipofize;

- Anti TPO, Tg – At - su parametri koji se određuju za dijagnostikovanje autoimunih oboljenja tireoidee, naročito Hashimoto, tireoiditis i Gravesovo oboljenje;

- TSH- receptorska antitela - autoantitela koja mogu stimulisati ili blokirati tireotropne receptore, stimulisati rast tireoidee i inhibirati vezivanje TSH;

- Tireoglobulin – glikoprotein - koji se sintetiše i čuva u koloidu folikula štitne žljezde.

- PTH – parathormon - hormone paratireoidee. Ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma kalcijuma i fosfora;

- Beta HCG - humani horionski gonadotropin je protein kojeg luči tkivo posteljice, a naziva se i hormonom trudnoće. Najvažnija mu je funkcija podrška žutom telu u jajniku koje u prvih sedam do devet dana trudnoće luči hormon progestron (tzv. čuvar trudnoće).

- FSH – folikulostimulirajucihormon;

- LH – luteinizirajuci hormon - izlucivanje ova dva hormona je pod direktnom kontrolom hipotalamusa; Prolactin – hormon hipofize – odgovoran za laktaciju;

- Progesteron - hormon koji se normalno stvara u jajnicima i placenti;

- Estradiol - se sintetiše primarno u ovarijumima ali i u kori nadbubrežne žlezde.

- Progestron - ženski polni hormon spada u grupu estrogena sintetiše se u ovarijumima.

- Testosteron - je anorogeni hormon čija se sinteza kod muškaraca odvija u Leydigovim stranicama testisa pod kontrolom LH, a kod žena se znatno manja količina sintetiše u granuloza stranicama folikla, kod oba pola, u kori nadbubrežnih žlezda. U krvi se nalazi oko 2 % slobodnog testosterona, a preostali deo vezan je na belančevine albumin i globulin ( SHBG ). Kod žena služi u dijagnostici razloga neplodnosti, sindroma policističnih jajnika, Klinefelterov sindrom te kod sumnje na tumore jajnika tako i nedovoljnu funkciju jajnika. Kod muškaraca se testosteron određuje kod sumnje na smanjenu proizvodnju testosterona, npr hipogonadizam, terapija estrogenima, hormonske aberacije kod ciroze jetre.

- Prolaktin - se sintetiše u laktotropnim ćelijama hipofize ali takođe i izvan hipofize, pa stoga može delovati endokrino. Nedostatak prolaktina onemogućava razvoj mlečnog tkiva, do steriliteta i postoji nedostatak materinskog ponašanja. Povećanje koncentracije prolaktina dovodi do hipogonadizma, tako što sprečava delovanje FSH, i na LH nivou gonada.

- Kortizol - hormon kore nadbubrega, koji je pod direktnom kontrolom ACTH;

- ACTH – adrenokortikotropni hormon - luči ga prednji režanj hipofize pod kontrolom hipotalamusa;

- SHBG – sex hormone binding globulin - je protein za koga su u plazmi vezani polni hormoni;

- DHEA-S – dihidroksiepiandrosteron - je muški polni hormon;

- PAPP-a - pregnancy Associated Plasma Protein A – sintetiše ga posteljica;

- Anti Milerov hormon - se stvara u polnim žljezdama i veoma je značajan tokom embriogeneze;

- Inhibin A - je protein kojeg stvaraju posteljica i fetus;

- Inhibin B - sintetišu ćelije jajnika, te je to direktan pokazatelj aktivnosti jajnika, pre nego FSH;

 

Ineterakcija hormona sa receptorima:

Za većinu hormona, uključujući većinu proteinskih hormona, receptor je povezan sa membranom i ugrađen u plazmu membrane na površini ćelije. Interakcija hormona i receptora uobičajeno izaziva niz sekundarnih efekata u okviru citoplazme ćelije, često uključujući fosforilaciju ili defosforilaciju različitih citoplazmatičnih proteina, promene u propustljivosti jonskih kanala ili povećanje koncentracije intraćelijskih molekula koji se mogu ponašati kao sekundarni prenosioci (na primer ciklični AMP).

Za hormone kao što su steroidi ili hormoni tiroidne žlezde, njihovi receptori su smešteni intraćelijski u okviru citoplazme njihove ciljne ćelije. Da bi vezali svoje receptore ovi hormoni moraju da prođu ćelijsku membranu. Kombinovani hormon-receptor kompleks potom se pomera duž nuklearne membrane u jezgro ćelije, gde se vezuje za specifičnu DNA sekvencu, povećavajući ili neutrališući akciju određenih gena i utičući na proteinsku sintezu. Međutim, kao što se pokazalo nisu svi steroidni receptori locirani intraćelijski, neki su povezani sa ćelijskom membranom.

Važno je uzeti u obzir i formiranje efikasne koncentracije hormonsko-receptorskih kompleksa koja određuje nivo na kom je način prenosa ćelijskog signala aktiviran u reakciji na hormonski signal. Koncentracija hormonsko-receptorskog kompleksa se efikasno određuje na bazi tri faktora:

Raspoloživog broja hormonskih molekula za kompleksnu formaciju

Raspoloživog broja receptornih molekula za kompleksnu formaciju i

Vezivnog afiniteta između hormona i receptora.

 

Hormonski efekti:

Stimulaciju ili inhibiciju rasta,

Početak ili sprečavanje apoptoza (programiranog odumiranja ćelije)

Aktiviranja ili inhibicije imunog sistema

Regulisanja metabolizma

Pripreme za novu aktivnost (na primer, borbenosti, bežanja, parenja)

Pripreme za novu životnu fazu (na primer pubertet, briga za potomstvo, menopauza)

Kontrolisanje reproduktivnog ciklusa.

U dosta slučajeva, jedan hormon može regulisati proizvodnju i oslobađanje drugih hormona.

 

Pogledajte naš cenovnik: Hormoni

 


Copyrights ©2015: POLIKLINIKA I LABORATORIJA LABOMEDICA