BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 193A +381 11 30 88 304+381 11 30 88 305+381 64 11 12 780

Biohemija

Biohemija
Biohemija

GLUKOZA   

Glukozaje jedan od  najčešće određivanih biohemijskih parametara. Može se određivati iz periferne   krvi (ubodom u jagodicu prsta) ili iz venske krvi. U  laboratoriji „Labomedica” postoji mogućnost brzog i  efikasnog određivanja  glukoze iz krvi. Povećane vrednosti ukazuju da je u pitanju Diabetes mellitus  (šecerna bolest).   Sama bolest izaziva metabolički „požar„ u organizmu i  prouzrokuje mnogo veće i ozbiljnije posledice po zdravlje organizma,  nego što suštinski visoka vrednost šecera u krvi ukazuje.

U  našoj laboratoriji smo u mogućnosti da veoma brzo i precizno uradimo:   glikemiju- nivo glukoze u krvi; da izmerimo HbA1C –  glikozilirani hemoglobin (tromesecni secer), koji se formira u organizmu proporcionalno  koncentraciji glukoze u krvi; da  odredimo Insulin i C Peptid (hormonalno praćenje regulacije nivoa glukoze u  krvi).

 

MASTI (  Lipidni status  )   

Masti (lipidi) se u organizmu čoveka koriste kao izvor  energije i kao strukturne komponente ćelija. Snižene vrednosti  lipida ukazuju na  oboljenje jetre, na intestinalna (crevna) oboljenja, a mogu ukazati i na  postojanje neke sekundarne bolesti.  Češce se javljaju  povećane vrednosti lipida u organizmu što u dužem vremenskom intervalu može  dovesti do njihovog taloženja na  krvnim sudovima  (arterioskleroza), a ako se istalože u koronarnim krvnim sudovima, mogu  prouzrokovati infarkt miokarda (srčani udar). 
Da bi precizno odredili lipidni status, u našoj laboratoriji  radimo sledeće analize; Holesterol, Trigliceride, Faktor rizika i Indeks ateroskleroze, HDL, LDL, APO A, APO B.

 

GVOŽÐE   

Gvožde – je osnovni sastojak hemoglobina čija je osnovna  funkcija da transportuje kiseonik do tkiva. Nivo  gvožđa zavisi od pola i starosti osobe. Zbog hormonskih razlika, viši je kod muškaraca u odnosu na  žene, dok se kod oba pola smanjuje starenjem. Kako na nivo gvožđa u krvi utiče fizičko  i mentalno opterećenje, a naročito stres, u večernjim satima on je smanjen.  Kod poremećaja u metabolizmu gvožđa, pored serumskog gvožda,  određuju se i TIBC (njegov kapacitet vezivanja), UIBC (nezasićen kapacitet),kao i sadržaj  Feritina (skladišti gvožde), Transferina (transportuje gvožđe), Folata,Vitamina  B12 i Haptoglobina (vezuje hemoglobin u plazmi).

 

BILIRUBIN   


Ukupni i direktni bilirubin – su parametri koji imaju veliki  značaj za praćenje funkcije jetre. Povećana koncentracija bilirubina u serumu (hiperbilirubinemija) se klasifikuje kao: 
Prehepatična žutica – oboljenja prehepatičnog porekla kao što su talasemija,  anemija   srpastih ćelija, hemolitična anemija, neonatalna žutica i  hemolitičke bolesti kod novorođenčeta.
Hepatična žutica – oboljenja na nivou jetre, nalaze se kod akutnog i hroničnog virusnog  hepatitisa, ciroze jetre, hepatocelularnog karcinoma.
Posthepatična žutica –  javlja se kod holestaze (staze žučnih puteva) i kod odbacivanja  transplantirane jetre

 

    ELEKTROLITI   

Elektroliti su sastavni deo našeg organizma i utiču na  većinu metaboličkih procesa. Najvažnija uloga je da održavaju   osmotski pritisak u organizmu, održavaju pH organizma i  regulišu srčane i mišicne funkcije. Takođe, učestvuju u oksido   –redukcionim procesima i učestvuju kao neophodni delovi ili  kofaktori u enzimskim reakcijama. Najvažniji elektroliti su: Natrijum – Na,  Kalijum – K, Hloridi – Cl, Fosfor – P, Kalcijum – Ca i Magnezijum – Mg.
 

   UREA I KREATININ

Kreatininse koristi za procenu bubrežne funkcije. Kreatin-fosfat se stvara u mišiićima i služi za stvaranje energije za rad mišića. Zbog svoje nestabilnosti prelazi u kreatinin i izlučuje se urinom. U zavisnosti od mišićne mase , pola, godina moze varirati i količina nastalog kreatinina. Nivo kreatinina u krvi predstavlja ravnotežu između njegove produkcije u mišićima  i brzine izlučivanja putem urina, jer se kreatinin filtrira u bubrezima i izlučuje urinom. Tako, ako se smanji filtacija kreatinina kroz bubrege i smanji se njegovo izlučivanje urinom, a proizvodnja ostane ista, dolazi do povećanja njegove koncentracije u krvi. Stanja u kojima je kreatinin povišen su : infekcije bubrega, kamen u bubregu, autoimune bolesti, kod dijabetesa, koronarnih bolesti, bilo kakvo oštećenje bubrežne funkcije ili opstrukcija... Snižene vrednosti su retke i mogu se pojaviti kod smanjenja mišićne mase i ponekad u trudnoći.

Ureaje krajnji produkt razgradnje belančevina.  Belančevine se razgrađuju u jetri i u tom procesu razgradnje nastaje i urea , potom odlazi u krv i izlučuje se urinom. Koncentracija uree u krvi nam ukazuje na bubrežnu funkciju. Koncentracija ovog parametra zavisi i od količine unosa proteina hranom, od razgradnje proteina, kao i izlučivanja urinom. Zato se najčešće radi u kombinaciji sa kreatininom i tako se dobija bolji uvid u celokupno stanje organizma , funkciju bubrega i uzrok bolesti. Povišene vrednosti kreatinina u krvi ( azotemija ) se javljaju kod akutnih i hroničnih bolesti bubrega  , kod tumora bubrega, kamena ili peska u bubrezima, upornih dijareja, povracanja, opekotina, kod koronarnih bolesti, dijabetesa, kod opstrukcije urinarnih puteva... Snižene vrednosti su retke i nemaju dijagnostički značaj.

 


    ENZIMI    

Enzimi -  su proteini sa katalitičkim svojstvima, tj. deluju na  brzinu biohemijskih procesa u organizmu.  Prema mestu delovanja  klasifikovani su u tri grupe: intracelularne, sekretorne i enzime plazme.  Određivanjem   aktivnosti enzima, moguće je ukazati na lokaciju i prirodu  patoloških promena u organizmu. Najvažniji su sledeci enzimi: AST, ALT, ALP, GGT,  CK, CK–MB, LDH, Pankreasna  amilaza, Lipaza i Alfa amilaza.

 


Copyrights ©2015: POLIKLINIKA I LABORATORIJA LABOMEDICA Haniball CMS | HostCentar